Björk Fiber

— Höjer hastigheten i bygden –

Smarta hem på Somfy

Är du intresserad av att göra ditt hem mer automatiserat? Somfy har alla produkter du kan tänka dig när det kommer til smarta hem. Allt från smart-belysning, smart-hemlarm, säkerhetskameror för inomhus och utomhus. Skapa en modern och uppkopplad bostad med Somfys produkter. Ha full kontroll över vad som händer när du inte är hemma direkt via din mobiltelefon. Läs mer om Somfys Smarta hem här. Smarta hem

Nytt om bredband

I och med det negativa beskedet på stödansökan har förutsättningarna ändrats radikalt. Vår ansökan ligger dock kvar hos länsstyrelsen men i väntan på nästa stödomgång jobbar vi parallellt vidare med andra möjligheter. Björk fiber har idag den 19/7 haft möte med Katrineholms kommun om det nya läget.

Katrineholms kommun har för avsikt att genomföra en upphandling av allmänt tillgängligt telekommunikationsnät (bredband) och har till det syftet avsatt en del pengar för att säkra anslutningspriser som ligger i linje med de som finns i tätorten.

De pengar kommunen har avsatt är dock en bra bit under det stöd vi inte fick, vilket innebär att vi inte vet hur hög anslutningsavgiften blir. Kommunen har dock satt upp vissa krav i upphandlingen. T.ex. innebär det att:

  • Pengarna får endast användas inom Katrineholms kommun.
  • 95% av byggnaderna i området skall erbjudas anslutning.
  • Maximal anslutningsavgift utan abonnemang 18-25.000 kr
  • Maximal anslutningsavgift med låst abonnemang i 2 år 14-20.000 kr

Katrineholms kommun skickar inom en snar framtid ut underlag för upphandlingen och vi kan vänta svar tidig höst.

Avslag på bidragsansökan från Länsstyrelsen

Vi har nu fått besked från Länsstyrelsen att vårt projekt inte beviljas stöd från Länsstyrelsen i denna omgång, p.g.a. medelsbrist.

Vårt projekt har en anslutningsgrad på 87%, vilket tydligen inte var tillräckligt.

Vilka projekt som får stöd kommer att offentliggöras av Länsstyrelsen i slutet av vecka 28.

Läs mer här: Besked om bredbandsstöd

Vi kommer efter semestrarna återkomma med information om hur vi går vidare.